ÁLOMNAPLÓ (2019)

ÁLOMNAPLÓ (2019)

Sokan tisztában vannak az álomnapló vezetésének jelentőségével, azonban már kevesebb azok száma, akik pontosan tudják, hogyan érdemes elkezdeni a naplózást. A kezdő gyakorlók, a tudatos álmodás elsajátításnak kezdetén gyakran kérdeznek az álomnapló vezetés rejtelmeiről, a fő tudnivalókról. Hazánkban is fellelhetőek külön erre a célra létrehozott füzetek és könyvek, azonban ezek a legtöbb esetben leginkább csak üres lapokból állnak, amit természetesen a használónak kell megtöltenie. Nógrádi Csilla Álomnapló könyvével, az előzőekkel szembemenve létrehozott valami újdonságot, amit nem csak a tudatos álmodás iránt érdeklődők, hanem az öntudatlan álmokkal foglalkozni kívánók is örömmel olvashatnak és tölthetnek meg, még több, egyedi tartalommal.

Az álomnapló vezetésének elsődleges célja, hogy általa fejlődjön az álommemória, és a leírt álmokat később felhasználhassuk, különböző igények szerint. A leggyakoribb felhasználási terület az álomfejtés, vagyis az álmok világának és üzeneteinek mélyebb megismerése, bármilyen okból kifolyólag.

A napló vezetésének egy másik oka a tudatos álmodás elérése, valamint, ha ez már megtörtént, akkor ezen képesség fenntartása és fejlesztése szokott lenni.

Persze nyilván vannak olyanok is, akik párhuzamosan mindkét célra használják álomnaplójukat.

Nógrádi Csilla neve már ismerősen csenghet, ugyanis ő írta az Álom és önismeret című könyvet. Az Álomnaplót olvasva az a benyomás támad az emberben, hogy az Álom és önismeretet felturbózták, egy kissé álomnapló-szerűvé tették, és kiadták egy egyedülálló megjelenéssel társítva. Mindez pozitívum, bár tény, hogy olykor ugyanazok a sorok köszönnek vissza az olvasóra, amelyekkel korábban is találkozott az Álom és önismeretben, ami meg is található az Álomnapló irodalomjegyzékében.

A könyv elrendezése és kivitelezése nagyon egységes és szemet gyönyörködtető látvány, ezt mindenképpen muszáj megjegyezni. A felépítése, mint már említésre került, kettős. Egyrészt eléggé szellős az olyan oldalak miatt, amelyek a címmel összhangban tulajdonképpen mintegy álomnaplóként funkcionálnak, ahová az olvasó feljegyezheti saját álmait.

Ezeken az oldalakon rendszerint az álom megfigyelésére, némi önálló álomfejtésre, és az álommal kapcsolatos feladatok végrehajtására buzdító sorok is olvashatóak.

Az ötlet jó, már csak azért is, mert a legtöbben a hétköznapok rohanásában egyszerűen csak feljegyezzük álmainkat (már aki vezet álomnaplót), több-kevesebb részletességgel, de aztán nem nagyon foglalkozunk velük. Pedig minél aktívabban törődünk álmainkkal a leíráson túl, annál könnyebben érjük el célunkat, legyen az önálló álommunka, vagy akár a tudatos álmodás megtapasztalása. Érdemes tehát végig is csinálni a feladatokat, még ha elsőre értelmetlennek is tűnnek, mivel ez még inkább fejleszti az álmokra való koncentrálás képességét.

A könyv azon részeiben, amelyek nem álomnaplóként funkcionálnak, bepillantást nyerhetünk az alvás folyamatába, az álmokra való emlékezés néhány módjába, álomtípusokba, különböző álomfejtési módszerekbe, elemzésekbe, és még a tudatos álmodáshoz is kapunk néhány instrukciót, ha nem is sokat.

Valójában sokféle módszerből kapunk egy-egy kevés ismertetőt, ami talán abból a szempontból kedvező, hogy az olvasó egy kicsit szélesebb spektrumban látja át az álmok világát, és később saját ízlése és érdeklődése szerint tud továbbhaladni az őt érdeklő irányzattal. További erőssége a könyvnek, hogy rengeteg, a témával kapcsolatos könyv- és filmajánló található benne.

Az Álomnapló annak lehet hasznos olvasmány, akit érdekelnek az álmokkal való foglalkozás különböző lehetőségei, az álommemória fejlesztése, és kész nemcsak elolvasni a könyvet, hanem arra is szán elegendő időt és energiát, hogy lejegyezze álmait, és végigcsinálja a könyvben leírt feladatokat. Ennek hatására valószínűleg rövid időn belül elmélyül saját álomvilágában, és ezen keresztül önmaga megismerésében. Annak, aki kifejezetten tudatos álmodással kapcsolatos irodalmat keres, a könyvben az ezzel kapcsolatos információk kevésnek bizonyulhatnak.

INFORMÁCIÓK MEGSZERZÉSE ÁLMOKBÓL

INFORMÁCIÓK MEGSZERZÉSE ÁLMOKBÓL

Sokan azt gondolják, hogy az álmokból olyan információk szerezhetőek, amelyekhez nappali tudatosságunkon keresztül nem férünk hozzá. A feltételezés egészen logikus, ha arra gondolunk, hogy az agy tulajdonképpen nemcsak nappal, hanem éjszaka is aktív. Az elme alvás közben önmagába fordulva tevékenykedik, többek között a nappal átélt fizikai és lelki ingerek feldolgozásán. Az álom és az ébrenléti állapot közötti lényeges különbség, hogy éjjel nem terelik el az elme figyelmét a környezet benyomásai, így jóval hatékonyabban tud dolgozni. Egyesek azt gondolják, hogy ez tisztán spirituális történés, míg mások szerint természetes fiziológiai folyamat.

Nem csak a mai embert foglalkoztatja a gondolat, hogy az álmokból használható információt lehetséges kinyerni. Tulajdonképpen minden korban éltek olyanok, akik úgy érezték, hogy az álmokon keresztüli informálódással erőteljesen kell foglalkozni. Néhányan ezt annyira komolyan vették, hogy sokszor az életük, és népük vezetésével kapcsolatos jelentőségteljes döntéseiket is álmok hatására hozták meg.

Az ókori Mezopotámiában élők hittek benne, hogy az álmaikon keresztül istenek üzennek nekik, és fel is használták ezeket a jövőre vonatkozó útmutatásokat. Leo Oppenheim szerint az asszírok kétféle álomtípust azonosítottak: istenek kinyilatkoztatásait, melyekben természetfeletti lények egyértelmű útmutatásokat adtak számukra, illetve olyan szimbolikus álmokat, amiknek megfejtését hivatásos álomfejtőkre bízták.

„Az ember az álmokból tudja meg, kicsoda is ő valójában.” –  Mark Lawrence

Az ókori görög kultúrában az alvás és az álom istene Hüpnosz. Három fia Morpheusz, az álmok megformálója; Phobetor, a rémálom, a természethez és állatokhoz kapcsolódó álmok; valamint Phantaszosz, a rendkívüli, különös álmok alakítója. Hippokratész a kor legismertebb orvosa az álmokon keresztül kapott információkat felhasználta a betegségek lappangó tüneteinek meghatározására is. A görögök szerint az alvás egyfajta kis halál, ami eljuttat a túlvilágba, ébredéskor pedig természetes úton újra a fizikai világba térünk vissza. Az álomfejtő papok Aszklépiosz isten templomaiban éltek, ahová a beteg, segítségre vágyó zarándokok zarándokoltak, hogy gyógyító álmot kapjanak. Hüpnosz álomba juttatta az alanyt, Aszklépiosz (a gyógyítás istene) pedig közölte tanácsait az álomban.

„Az álom, amely ilyen gyakran visszatér, üzenetet akar átadni, amely óv a jövendőtől, vagy emlékeztet a múltra, amelyet idő előtt elfelejtettél.” – Peter Soyer Beagle

Az álmok jelentőségét az amerikai indiánok is nagyra tartották. Úgy gondolták, hogy szellemi és természeti erők nyilvánulnak meg általuk, az istenségek pedig ezeken keresztül közlik információikat, amelyek befolyásolták az indiánok döntéseit és ezen keresztül életüket. Igyekeztek álmok ihlette nevet adni gyermekeiknek, és életük minden jelentős eseményének alapját is álmok szolgáltatták. Álmokra támaszkodtak a szerelmi életükkel kapcsolatosan, ugyanúgy, ahogyan a jövőt illető kérdések megválaszolásában. A beavatások folyamán is kiemelt szerep jutott az álmoknak. Ehhez a gyermeknek a falutól távoli helyre kellett elvonulnia, hogy böjttel, imával és tánccal megidézze a szellemeket, akik álmon/látomáson keresztül hozták üzenetüket.

Az álomcsapda a gyermekek megvédésére szolgált, a rossz álmok ellen. Növényi részekből és állati inakból készítették, populárisabb változata azóta az egész világon elterjedt. A hálón fennakadtak a rossz szellemek és a rémálmok, a kellemes álmok viszont áthaladtak a lyukakon. Álomcsapdát a sámánok is használtak, a jósló álmok „begyűjtésére”. Spirituális eljárásokkal különböző anyagokba mártogatták, hogy ezzel igazán hatékonnyá tegyék őket.

 

Negyven tény a tudatos álmodásról. Kattints ide, és töltsd le az ingyenes e-bookot!

 

De nem csak a felsorolt népek és kultúrák tulajdonítottak segítő szerepet az álmoknak, ez a törekvés napjainkban is fellelhető a különböző álomfejtő „mesterek”, könyvek és praktikák formájában. Nagyszüleink korában nagy népszerűségnek örvendett például Krúdy Gyula álmoskönyve, amelyben pontokba szedve találhatóak a különböző álomtartalmak jelentéseinek magyarázatai. Ebből néhány példa:

„Mezítelenül látni magunkat: nagyon jó.

Mezítelen férfival találkozni az országúton: félelmetes; a házban kacérság. Mezítelen asszony, aki volna idegen: búbánat, ha ismerősünk: némi szerencse. (Kerner.)

Valakit mezítelenül látni: nekünk nagy gond, az illetőnek szerencse. (R. M.)

A különös álmokban: idegen városban tartózkodni, ahol mezítelen emberek járnának az utcákon és a város kapui körül: jegyzi egy eltévelyedésünket, amelynek megadjuk az árát. Mezítelen leány: szép idő. Mezítelen gyermek: kis betegség. Mezítelenek bálján táncolni: mutat kiábrándulást egy szerelmünkből. Mezítelen öregember, aki belénk kapaszkodna: jegyzi betegségünket, amelyet legyőzünk. Mezítelen kép, amely fejünkre zuhanna: óvatosságra int egy asszonyi kelepcétől. (D. G. Gy.)

Mezítelen menyasszony: hamisság. (S. j.)

Locsolni: jó mulatság.

Ablakból locsolni asszonynak: egy férfi megszerelmesedését jegyzi. Kulcslyukon kilocsolni: kacérság. Öregember fejére fiatalasszonynak locsolni: paráznaság. (Kerner.)

Lomb. Utazás.

Lőcs. Gazdagság. Mennél nagyobb, annál jobb.

Lucfenyő. Alföldi embernek utazás.

Lutri (-n nyerni): öregség.

Lyuk. Csak ha kicsi, akkor jó.”

A fenti sorok elolvasása után érezhető, hogy ezek a leírások nem túl megbízhatóak, és ezzel szerencsére a szerző is tisztában van, így ír erről: „Inkább a saját mulattatásomra, inkább hosszú telek csendes eljátszadozására, esti órák halk elfuvolázására szerkesztettem ez álmoskönyvet, mint azért, hogy bárki is hitelt adjon a következő soroknak. „

„A neurológiai és fiziológiai folyamatok mindig csak az álmok feltételeit jellemzik, nem az álmodott történetet, azt pedig végképp nem, amit ez a történet az álmodónak jelent.” – Douwe Draaisma

A fázisban (tudatos álomban/testen kívüli élményben) történő információszerzés, persze teljesen más, mint amikor valaki könyveken, vagy segítőkön keresztül próbálja álmai üzenetét megfejteni. Ebben az esetben az álomtartalmak nem feltétlenül kódolva jelennek meg, már csak azért sem, mivel a tény, hogy az álmodó teljesen tudatában annak, hogy álmodik, sokkal akadálytalanabb információáramlást tesz lehetővé. Konkrét kérdések feltételével konkrét válaszokat kapunk, amelyeket az álomban tovább fejtegethetünk, és ezt érdemes mindenképpen meg is tenni. Azonban ez a módszer sem varázspirula. A fokozatos fejlődés, a józan ítélőképesség és a megfelelő technikák használata elengedhetetlen. Ezek hiányában megeshet, hogy a kérdező egy értelmetlen válasz esetén értéktelennek ítéli meg a teljes módszert, vagy fordítva: egy pontatlan információnak túl nagy jelentőséget tulajdonít.

Azonban ha valaki nem rendelkezik elég gyakorlattal és tudással a fázison keresztül történő információszerzéshez, fennállnak számára más alternatívák is. Többek között egy ilyen lehetőséget ír le például Patricia Garfield, amikor a kreatív álmok előidézésről beszél.

„Az álmok megvilágítják azokat a homályos helyeket, ahová az értelem még nem jutott el.” – Jordan B. Peterson

Patricia fontosnak tartja, hogy az ember merüljön el abban a kérdésben, amivel kapcsolatosan segítséget szeretne kérni. Érdemes az adott területről minél több információt összegyűjteni még ébren; könyvekből, előadásokból, filmekből, utazásokból, tanulásból, munkából. Azonosuljunk a témával, amennyire csak lehetséges. Koncentráljunk erre az érdeklődési területre néhány napon keresztül, és elalvásig foglalkozzunk vele, elalváskor pedig tűzzünk ki egy konkrét álomcélt, kérdést. Alvás után az álmot idézzük fel alaposan, és a lehető legpontosabb formában rögzítsük, például írásban. Amennyiben nem kapunk választ az első alkalommal, folytassuk a kísérletezést tovább.

Ez persze nem túl egyszerű és könnyű kivitelezési mód, bármennyire is észszerű. Annak, aki valóban ki akarja használni az álmokon keresztüli információszerzésben rejlő lehetőséget, mindenképpen érdemes elsajátítania a tudatos álmodást.

 

TEREMTŐ ÁLOM (1999)

TEREMTŐ ÁLOM (1999)

A tudatos álmodás, az asztrális projekció és a testen kívüli élmény (fázis) magyar nyelvű szakirodalma folyamatosan bővül (Miért álmodunk?, Álom és önismeret stb.), de azért akadnak régi klasszikusok  is, amelyek természetesen nemcsak a magyarországi tudatos álmodás iránt érdeklődőkre voltak nagy hatással, hanem az egész világon elismerte őket az éber álmodás közössége. Patricia Garfield munkáit is határozottan ezek közé az alkotások közé sorolhatjuk. Bár itthon csak a Teremtő álom című könyvét (Creative Dreaming, 1974) adták ki, a szerzőnek más művei is megjelentek a témában, mint például a The Healing Power of Dreams; a Women’s Bodies, Women’s Dreams; a Your Child’s Dreams; és további hat könyv. Kézenfekvő, hogy megvizsgáljuk kissé közelebbről a szerzőnő egyetlen magyarra fordított művét, a Teremtő álmot.

Talán nem véletlen, hogy a Bioenergetic kiadó éppen ezt a könyvet adta ki nálunk, ugyanis Patriciának ez a legismertebb írása, amelyet szülőhazájában, 1974-es keménykötéses megjelenése után ’76-ban puhakötésben újra kiadtak, és tizenkilenc utánnyomást élt meg (1995-ös adat). A világ számos nyelvére lefordították, például megjelent franciául, németül, hollandul, svédül, finnül, norvégül, portugálul, japánul (szintén 1995 -ös adat). Sokakra óriási hatással voltak az olvasottak, többen ennek a könyvnek a folyományaként kezdtek el behatóbban foglalkozni az álmokkal, sőt, olyan is volt, aki álmokra specializálódó pszichológus lett a könyv hatására.

„A kreatív álmodás készségének elsajátításával képesek leszünk teljesen konkrét elemeket megjeleníteni az álmainkban, amelyek kiteljesítik az álmok nyújtotta lehetőségeket.”

Patricia Garfileld az Egyesült Államokban született, 1934-ben, jelenleg 85 éves. Nem mellékes, hogy klinikai pszichológiából Ph. D. fokozattal rendelkezik. Többek között Stephen LaBerge-el együttműködve megalapította a The Association for the Study of Dreams (azóta International Association for the Study of Dreams, IASD) szervezetet 1984-ben, amely az álmok kutatásával foglalkozik, és minden évben tartanak konferenciát.

„A kiterjedt álomgyakorlat ugyanis nem más, mint kísérletek sora, arra, hogy az álmodó megoldja a problémáit.”

Az előbbiekből már láthattuk, hogy Patrica mennyi munkát fektetett az álmok tanulmányozásába, ahogyan abba is, hogy eredményeit megossza másokkal. Ennek egyik ékes példája a szóban forgó könyv, melyben végigveszi különböző kultúrák és népcsoportok álmodáshoz fűződő viszonyát, és álomgyakorlatait. Ennek köszönhetően érdekes és izgalmas információkat tudhatunk meg az ókori álmodókról, akik különböző kérdésekre igyekeztek választ kapni álmaikban, az erre a célra létrehozott templomokba zarándokolva, illetve a gyógyulás reményében bízva. Garfield kielemzi, hogyan és minek köszönhetően jártak sikerrel, és rámutat, hogy valószínűleg az egyik legnagyobb szerepet ebben éppen a hit játszotta, ami teljesen egybevág mások megfigyeléseivel és tapasztalataival is.

„Függetlenségünk kialakulását elősegíthetjük azzal, hogy megfelelően használjuk az álmainkat.”

A szerző kivesézi az indiánok álmodási szokásait is, bemutatva, hogy az álmodás tulajdonképpen minden indián törzs életében központi szerepet játszott. Különböző történetekkel igyekszik elmagyarázni hogyan is történhetett ez a gyakorlatban, és hogyan befolyásolhatta akár csak egyetlen álom is a felnövekvő indiánok helyét a törzsi rendszerben. A könyv egy másik fejezetében nagyjából ugyanezeket a lehetőségeket vázolja fel számunkra is, modern korunkra átültetve,  a kreatív álmok és felhasználási módjuk bemutatásával. Költők, írók, zeneszerzők, kutatók, tudósok olyan konkrét eseteit mutatja be, amelyekben álmok segítettek egy-egy művészeti alkotás létrehozásában, vagy éppen valamely tudományos munka előmenetelében. Ezután felsorol néhány jó tanácsot, annak érdekében, hogy bárki hasonló módon ki tudja használni a saját álmaiban rejlő lehetőségeket.

„Ha álmaink megfelelő használatával mindannyian fejlesztjük a képességeinket, az a társadalmunknak éppúgy javára válik, és épül tőle, ahogyan a mi személyiségünk is a hasznát látja és gazdagodik tőle.”

Később részletesen kitér a szenoi törzs szokásaira, és igyekszik levonni azokat a konzekvenciákat, amelyek a modern ember segítségére lehetnek, és amelyekkel nagyobb eséllyel tud létrehozni irányított álmot, tehát képessé válhat álomtartalmai befolyásolására. Felvázolja a különbséget az irányított, és a tudatos álom között, ezzel világossá téve, hogy bár lehet előre megtervezett álomeseményeket megálmodni, ez még nem feltételezi az öntudat teljes és tiszta jelenlétét az álomban, tehát ezekben az esetekben nem beszélhetünk egyértelműen tudatos álmokról.

 

Negyven tény a tudatos álmodásról. Kattints ide, és töltsd le az ingyenes e-bookot!

 

„Miután álmaikban kezelték a válságot, a valóságban is könnyebben megbirkóznak vele. Látni fogjuk, hogy a hatásmegmaradásnak ez az elve más helyzetekben is gyakran előfordul. Az álmok döntő fontosságú tanulási tapasztalatok lehetnek.”

A tudatos álmok létrehozásával, az álmok tudatosításával kapcsolatban is kapunk útmutatásokat. Leírja, hogy mik a tudatos álmodás előnyei, mik az állapot elérésének megpróbáltatásai, és mire érdemes figyelni, hogy könnyebben megtapasztalhatóvá váljon ez a tudatállapot. Sokat beszél az álombéli repülés nehézségeiről és a kivitelezés hogyanjáról, a téves ébredésről, valamint Stephen LaBerge néhány hasznos tanácsát is megosztja az olvasóval. Miután bemutatja a jógik álmokkal kapcsolatos tapasztalatait és elképzeléseit, kitér az álomszabályozás fejlesztésére, részletesen tárgyalja saját, és mások álomnapló vezetési szokásait, praktikáit.

„Láttuk, hogy a primitív társadalmakban annak a kényszere, hogy valaki önállóan és csak magára támaszkodva cselekedjen, hogyan vezetett az álmok fokozott alkalmazásához. Függetlenségünket mi is kialakíthatjuk, ha a problémáinkra már az álmainkban is megoldást keresünk. Az élet válságos pillanatainak kezelésére úgy készülhetünk fel, hogy először magunkat készítjük fel rá az álmainkban. A sikeres problémamegoldás az álmokban a valóságos helyzeteken is érezteti a hatását.”

Patricia Garfield Teremtő álom könyve okkal lett elismert és elterjedt alkotás. Rengeteg információ megtalálható benne az álmokról, egészen az ókortól kezdődően modern korunkig. Segítséget nyújt a rémálok leküzdéséhez, az élvezetes és kreatív álmok előidézéséhez, az álmok felhasználásához mindennapos problémáink  megoldása érdekében, és a tudatos álmodás eléréséhez. Nyugodtan mondhatjuk rá, hogy egy korszakalkotó alapmű, de az olvasás közben azért érdemes észben tartani, hogy az utolsó kiadás óta (1995) már többet tudunk az álmokról, és a tudatos álmodás megtapasztalásához is sikeresen kidolgozásra kerültek hatékonyabb módszerek.

„Ha megfelelően használjuk az álmainkat, növelhetjük belső erőforrásainkat. Speciális álomkezeléssel fejleszthetjük a meglévő képességeinket.”